Projekti

Revitalizacija centralnog toplinskog sustava grada Zagreba

Naši inženjeri angažirani su kao članovi nadzornog tima za igradnju novog centralnog sustava grada Zagreba.

Izgradnja terminala za ukapljeni prirodni plin LNG KRK

Naši stručnjaci angažirani su na projektu LNG terminala na otoku Krku za nadzor zavarivačkih radova

Izgradnja magistralnog plinovoda DN800/100 Omišalj - Zlobin

Naši stručnjaci uključeni su kao nadzor zavarivačkih radova na izgradnji magistralnog plinovoda Omišalj – Zlobin DN800/100

Izgradnja Pelješkog mosta

Nadzor nad izgradnjom čelične konstrukcije Pelješkog mosta u proizvodnim pogonima.

Izgradnja magistralnog plinovoda Omanovac Daruvar

Naši stručnjaci su angažirani za nadzor zavarivačkih radova na magistralnom plinovodu Omanovac – Daruvar DN150/50

Nadzor nad zahvatima održavanja plinske infrastrukture

Naši stručnjaci angažirani su od strane distributera i transportera plina da provode nadzor nad zahvatima održavanja njihove plinske infrastrukture.

Rekonstrukcija podzemnog skladišta plina Okoli

Naši stručnjaci angažirani su za nadzor pri izradi i ugradnji opreme pod tlakom