Izgradnja magistralnog plinovoda Omanovac daruvar DN150/50