Projekt

Projekt

Izgradnja magistralnog plinovoda DN800/100 Omišalj – Zlobin

Naši stručnjaci uključeni su kao nadzor zavarivačkih radova na izgradnji magistralnog plinovoda Omišalj – Zlobin DN800/100